Thứ ba, 06/11/2018 11:01 GMT+7

Thông báo về tạm đình chỉ hoạt động của 05 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 25/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được 05 Quyết định: số 1072/QĐ-LHHVN, 1073/QĐ-LHHVN, 1074/QĐ-LHHVN, 1075/QĐ-LHHVN, 1076/QĐ-LHHVN ngày 22/10/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Tạm đình chỉ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, bao gồm:

-  Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng Vật lý - Tin học, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp (GCN) số: A-463, cấp lần cuối ngày: 09/01/2006.

-  Trung tâm Địa lý Môi trường ứng dụng, GCN số: A-196, cấp lần cuối ngày: 30/12/2008.

-  Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn tài chính, GCN số: A-074, cấp ngày: 22/4/2003.

-  Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ, GCN số: A-090, cấp ngày: 02/6/2003.

-  Trung tâm Khoa học, công nghệ môi trường và phát triển, GCN số: A-268, cấp lần cuối ngày: 18/02/2011.

Lý do tạm đình chỉ hoạt động: Vi phạm các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động kém hiệu quả, không đủ điều kiện hoạt động.

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động để giải quyết những tồn tại của đơn vị: 06 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1595

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)