Thứ hai, 01/10/2018 16:35 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2857/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018)

Thực hiện Quyết định số 2857/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Quyết định được đính kèm theo thông báo này), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

          2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên. Dự toán thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo các quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày đến của hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ) số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2857/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 (.pdf)

Quyết định số 2857/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 2857/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 (.doc)

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 2196

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)