Thứ sáu, 21/09/2018 16:01 GMT+7

Thông báo số 2 của Hội thảo quốc gia lần thứ III ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-HĐNLNT ngày 16/7/2018 Phiên họp thứ tư của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tử được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo khoa học quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được tổ chức 02 năm một lần: Hội thảo lần thứ I tại Thành phố Đà Nẵng vào tháng 10/2014, Hội thảo lần thứ II tại Thành phố Hà Nội vào tháng 10/2016, Hội thảo lần thứ III sẽ được tổ chức tại Thành phố Hà Nội từ ngày 01 - 02/11/2018. 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế chính sách, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử chủ yếu trong giai đoạn 2016 - 2018; thảo luận về triển vọng, định hướng phát triển trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi thông tin và đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác, tập trung thực hiện các quy hoạch phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chuẩn bị cho công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý, chuyên gia đăng ký tham dự và trình bày báo cáo, tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm:

- Thông báo số 2

- Phiếu đăng ký tham dự

- Phiếu đăng ký trưng bày

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 1376

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)