Thứ bảy, 22/09/2018 10:01 GMT+7

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định số 2718/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2018)

1. Phương thức giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 5/5/2015 quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 và Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng 1109, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, số 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:  Gửi trước 17 giờ 00 ngày 5/10/2018 để phù hợp với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được phê duyệt .

Danh mục nhiệm vụ "Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó với Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh" tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

Tệp đính kèm:

Quyết định 2718/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 1583

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)