Thứ sáu, 07/09/2018 22:40 GMT+7

Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế họp đánh giá Kế hoạch tích hợp Phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân giai đoạn 2016-2021 tại Viên, CH.Áo

Từ ngày 29-31/8/2018, Đoàn công tác liên ngành do TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử làm Trưởng Đoàn đã tham gia Cuộc họp đánh giá Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân (IWP) tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, CH. Áo.

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo của các cơ quan: Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn Phòng Chính phủ); Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN). Về phía IAEA, có: ông Christophe Xerri, Phó Tổng Giám Đốc IAEA, Vụ trưởng Vụ Năng lượng hạt nhân; ông Oscar Acuna, Trưởng Ban Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Vụ Hợp tác kỹ thuật; ông Gashaw Gebeyehu Wolde, Vụ Hợp tác Kỹ thuật; ông Andrey Sitnikov, Vụ Năng lượng hạt nhân; ông Paul Warren, Vụ Năng lượng hạt nhân và các quan chức, chuyên gia đến từ Vụ Hợp tác kỹ thuật, Vụ Năng lượng hạt nhân, Vụ An toàn hạt nhân.  

Mục đích của Cuộc họp là đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch IWP trong giai đoạn 2016-2017 và thảo luận về các hoạt động tiếp theo trong năm 2018 và giai đoạn đến năm 2021 triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật của IAEA với Việt Nam.

 

 

Các đại biểu Việt Nam và IAEA tham dự Cuộc họp đánh giá Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP) tại trụ sở IAEA, Viên, Áo, 29-31/8/2018

 

Tại Cuộc họp, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử đã đánh giá tổng quan hiện trạng cơ sở hạ tầng hạt nhân của Việt Nam và một số hoạt động trọng tâm đang được triển khai, trong đó có việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng hạt nhân cho dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, xây dựng bản đồ và lộ trình công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực y tế và công nghiệp, phát triển năng lực quản lý, nghiên cứu và ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sau 03 ngày làm việc tích cực, Đoàn Việt Nam và các cơ quan liên quan của IAEA đã thống nhất Kế hoạch IWP giai đoạn 2018-2021 tập trung các dự án hỗ trợ kỹ thuật của IAEA cho Việt Nam vào một số chủ đề ưu tiên như: phát triển nguồn nhân lực, quản lý tri thức hạt nhân, hỗ trợ dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, hoàn thiện khuôn khổ pháp quy, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Đại diện các cơ quan của IAEA khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA tài trợ cho các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm phát triển năng lực thực hiện các nhiệm vụ cần thiết hiện nay. Theo Kế hoạch IWP, Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các cơ quan liên quan đang tích cực chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đoàn công tác đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu của IAEA (INIR-RR Mission) dự kiến đến làm việc tại Hà Nội từ ngày 03-07/12/2018.

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 3486

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)