Thứ năm, 05/07/2018 16:36 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Trung Quốc thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 06/09/2018.

Danh mục nhiệm vụ tại Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

 

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 7 năm 2018 (.pdf)

- Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 7 năm 2018 (.doc)

- Phụ lục Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 7 năm 2018 (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 791

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)