Thứ tư, 04/07/2018 10:05 GMT+7

Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (Tháng 3 và tháng 5/2018)

Tháng 3 và tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 464/QĐ-BKHCN (09/3/2018)

1. TCVN 10684-5: 2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 5: Cây dừa

Quyết định 585/QĐ-BKHCN (19/3/2018)

1. TCVN 12110: 2018 Phòng cháy chữa cháy – Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Quyết định 673/QĐ-BKHCN (28/3/2018)

1. TCVN 12188:2018 Máy nông nghiệp – Máy liên hợp thu hoạch lúa – Yêu cầu kỹ thuật

Quyết định 1199/QĐ-BKHCN (08/5/2018)

1. TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 3: Điều

2. TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 4: Hồ tiêu

Quyết định 1200/QĐ-BKHCN (08/5/2018)

1. TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN (22/5/2018)

1. TCVN 12119:2018 Hệ thống ống dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải ( nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà – Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

 

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 749

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)