Thứ hai, 05/02/2018 11:32 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư hợp tác với Hungary thực hiện từ năm 2018 (theo Quyết định số 264/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2018)

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm);

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Thông tin chi tiết được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư và Quyết định nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của bưu điện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính), 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17 giờ 00 thứ Hai ngày 05 tháng 3 năm 2018.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 264/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (.pdf)

Quyết định số 264/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (.doc)

Phụ lục đính kèm (Quyết định 264/QĐ-BKHCN ngày 02/02/2018)

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 3575

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)