Thứ năm, 14/12/2017 17:14 GMT+7

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 49/2017 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Trong tuần 49/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 313 lỗ hổng, trong đó có 07 lỗ hổng đã có mã khai thác, 37 lỗ hổng cho phép chèn và thực thi mã lệnh.
+ Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư cho an toàn thông tin nhiều hơn 23,5% so với mức trung bình trên thế giới.
 
+ Ngày 06/12/2017, Microsoft đã công bố các điểm yếu an toàn thông tin có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin của Microsoft bao gồm: Windows Defender; Microsoft Security Essentials; Microsoft Forefront Endpoint Protection; Microsoft System Center Endpoint Protection; Windows Intune Endpoint Protection. 
 
+ Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam. 
 
(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm). 
 


Tệp đính kèm:

Lượt xem: 2080

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)