Thứ năm, 19/10/2017 16:14 GMT+7

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Ngày 19/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) và Tổng cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực SHTT.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam và ông Liao Tao, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về SHTT giữa hai Cơ quan.
 

Việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi hợp tác trong lĩnh vực SHTT, triển khai các dự án và hoạt động hợp tác về đổi mới sáng tạo, ứng dụng, bảo hộ và quản lý SHTT.

Các lĩnh vực hợp tác giữa hai Bên tập trung về hợp tác và phát triển trong lĩnh vực SHTT, xây dựng chiến lược SHTT quốc gia, xây dựng và triển khai pháp luật và chính sách về SHTT và các vấn đề SHTT hai bên cùng quan tâm; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong thẩm định và cấp quyền SHTT; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức công chúng về SHTT….

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục SHTT đã xây dựng hệ thống pháp luật SHTT cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Các hoạt động bảo hộ, thực thi quyền và khai thác quyền SHTT được đẩy mạnh, việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về SHTT ngày càng được chú trọng. Hợp tác quốc tế song phương và đa phương được quan tâm, hiện Cục cũng cũng có quan hệ hợp tác với các cơ quan SHTT lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Đinh Hữu Phí cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thuận lợi, lĩnh vực SHTT vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong công tác xác lập quyền và xử lý đơn hiện nay vẫn chưa đáp ứng được về mặt thời gian đối với người nộp đơn. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xác lập quyền còn tồn tại bất cập. Đặc biệt là các loại hình dịch vụ về SHTT cung cấp cho xã hội còn hạn chế, hiệu quả các hoạt động thương mại hóa, khai thác quyền SHTT còn chưa cao. Để giải quyết tình trạng này, Cục đã và đang có những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Thông qua Bản ghi nhớ, ông Đinh Hữu Phí cũng mong muốn Tổng Cục SHTT Trung Quốc hỗ trợ Cục SHTT Việt Nam chia sẻ kinh nghiệp xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và công chúng về SHTT. Đây là hai nhiệm vụ có tính chất cấp bách và lâu dài đối với Cục SHTT nói riêng và đối với hệ thống SHTT tại Việt Nam nói chung, khẳng định vai trò của hệ thống SHTT là một động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế.

Về xây dựng chiến lược SHTT, ông Phí cũng thông tin thêm, hiện Cục SHTT (Bộ KH&CN) được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo chiến lược SHTT quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017. Bên cạnh sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO), Cục SHTT cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm xây dựng triển khai chiến lược SHTT quốc gia của Trung Quốc.

Ông Liao Tao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc khẳng định sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, hai Cơ quan có thể triển khai ngay các hoạt động cụ thể để đi vào thực chất. Phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Chiến lược SHTT. Bên cạnh đó, ông Liao Tao cũng mong muốn tìm hiểu thêm hoạt động nâng cao nhận thức công chúng về SHTT của Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng việc ký kết Bản ghi nhớ và các buổi thảo luận sẽ mang lại kinh nghiệm và bài học cụ thể cho mỗi bên. Thông qua đó, sẽ triển khai các hoạt động cụ thể về bảo hộ quản lý thương mại hóa tài sản trí tuệ và nâng cao nhận thức cộng đồng về SHTT”, Ông Liao Tao cho biết thêm.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 3237

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)