Thứ ba, 19/09/2017 10:05 GMT+7

Chương trình hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm

Trong khuôn khổ chương trình Newton Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh (MRC) trân trọng thông báo mời nộp đề xuất dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm.

Mục tiêu và lĩnh vực khoa học

Đây là chương trình hợp tác lần thứ 2 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC, với mục tiêu hỗ trợ hợp tác song phương trong lĩnh vực nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm. Chương trình sẽ cung cấp kinh phí trong 3 năm cho các dự án hợp tác có tính sáng tạo và tính cạnh tranh quốc tế giữa các nhà khoa học Anh và Việt Nam, tạo điều kiện theo đuổi những hướng nghiên cứu cùng quan tâm.

Các nhà tài trợ mong muốn hỗ trợ các nghiên cứu y sinh học trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm có tầm quan trọng và lợi ích đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là nhóm người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Thông báo kêu gọi đề xuất này yêu cầu những người đề xuất dự án đang làm việc tại Việt Nam và Vương quốc Anh cùng hợp tác làm việc trong các dự án nghiên cứu.

Các lĩnh vực quan tâm nghiên cứu cụ thể trong phạm vi các bệnh truyền nhiễm bao gồm, nhưng không giới hạn:

-  HIV và các bệnh khác lây truyền qua đường tình dục

-  Lao

-  Sốt rét

-  Nhiễm trùng đường hô hấp

-  Các bệnh nhiệt đới bị lãng quên

-  Kháng thuốc (không bao gồm các hoạt động dịch tễ và giám sát)

Các nhà tài trợ hoan nghênh các đề xuất trong khuôn khổ nghiên cứu y sinh bao gồm, nhưng không giới hạn:

-  Nghiên cứu cơ bản về mầm bệnh; hệ gen; nguyên nhân gây bệnh

-  Tìm hiểu cơ chế của bệnh

-  Phát triển vaccin, điều trị, chẩn đoán và các can thiệp y tế khác (y tế công cộng, hành vi, dinh dưỡng)

-  Khoa học về sức khoẻ dân số, các nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu dịch tễ học nhằm cung cấp dữ liệu để tiến hành những can thiệp phát triển trong tương lai.

 

Đề xuất nghiên cứu phải phù hợp với các phạm vi tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC.

Lưu ý: Chương trình hợp tác này không tài trợ các thử nghiệm lâm sàng và các nhà tài trợ sẽ không chấp nhận các đề xuất thử nghiệm lâm sàng.

Thời gian thực hiện dự án

Các dự án được tài trợ sẽ bắt đầu trước tháng 4 năm 2019. Các dự án có thời gian thực hiện tối đa là 3 năm. Tất cả các dự án phải được hoàn thành trước 31/3/2022. Để biết thêm thông tin chi tiết về quá trình đánh giá, xin mời xem ở dưới.

Tài trợ

Tổng số tiền MRC sẽ tài trợ các nhà khoa học Anh là 2 triệu Bảng. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tài trợ tổng số tiền khoảng 22 tỷ VNĐ (750.000 Bảng Anh) cho các nhà khoa học Việt Nam tham gia chương trình này. Hai bên dự kiến sẽ tài trợ cho khoảng 5 dự án chung tùy vào chất lượng của đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC sẽ không tài trợ cho chi phí nghiên cứu sinh tại Anh hoặc cho yêu cầu về hạng mục vốn.

Kết nối trực tuyến

Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC đã tạo một cơ sở dữ liệu thu thập danh sách các nhà khoa học Việt Nam và Anh muốn tìm kiếm đối tác cùng nộp hồ sơ cho chương trình.

Để tham gia danh sách này, các nhà khoa học Việt Nam và Anh cần hoàn thiện hoàn thiện mẫu đơn bằng tiếng Anh và gửi đến địa chỉ international@headoffice.mrc.ac.uk

Bản danh sách sẽ được công bố vào ngày 6/10/2017 và được cập nhật trên trang web của MRC vào thứ 6 hàng tuần cho đến 27/10/2017.

Điều kiện tham gia

Chương trình này tài trợ cho các dự án hợp tác giữa các nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam và Anh Quốc. Để nhận được hỗ trợ, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hợp lệ do cơ quan tài trợ của mỗi nước đưa ra:

Các ứng viên Việt Nam nên tham khảo các điều kiện do Bộ KH&CN quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư và các điều kiện đối với các Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài do Bộ KH&CN quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Các ứng viên Vương quốc Anh phải đáp ứng đủ điều kiện do RCUK/MRC liệt kê trong quyển sổ tay ứng viên và trên trang web của RCUK. Các đơn vị và viện trực thuộc MRC cũng có đủ điều kiện để tham gia chương trình hợp tác này. Chi tiết xem tại website: https://www.mrc.ac.uk/funding/guidance-for-applicants/1-who-can-apply-and-how-to-apply/

Đến thời điểm kết thúc kêu gọi, tất cả các đề xuất dự án nhận được sẽ được kiểm tra tính hợp lệ. Chỉ những dự án đủ điều kiện của cả hai nhà tài trợ sẽ được xem xét để đánh giá.

Các chủ nhiệm dự án chỉ có thể nộp một đề xuất cho chương trình này, nhưng có thể tham gia vào các đề xuất khác với tư cách thành viên tham gia dự án.

Các đề xuất sẽ chỉ được xét duyệt khi các hồ sơ hoàn thiện đã được nộp đầy đủ cho Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC.

Trong chương trình này, các nhà tài trợ không hỗ trợ các đối tác bên ngoài Anh và Việt Nam. Xin mời liên hệ international@headoffice.mrc.ac.uk nếu các ứng viên có kế hoạch mời một đối tác từ nước thứ ba tham gia đề xuất.

Các tiêu chí đánh giá

Tổng quan

Để được nhận tài trợ, các đề xuất phải chứng minh được tính cạnh tranh quốc tế và đạt tiêu chuẩn thông thường để nhận được tài trợ từ mỗi cơ quan tài trợ.

Các tiêu chí chính để đánh giá các đề xuất bao gồm:

-  Ý nghĩa và tác động của nghiên cứu;

-  Cơ sở khoa học: tính mới, tầm quan trọng và kịp thời của các nghiên cứu;

-  Thiết kế và tính khả thi của kế hoạch dự án;

-  Sự hợp tác: bao gồm thế mạnh, sự rõ ràng và cơ hội có được từ sự hợp tác, chất lượng của cấu trúc quản lý dự án; giá trị gia tăng của hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh;

-  Chất lượng và tính phù hợp của môi trường và cơ sở nghiên cứu;

-  Giá trị kinh phí đối với nền khoa học Việt Nam và Anh.

-  Những cân nhắc về y đức

Quỹ Newton yêu cầu các dự án được tài trợ phải cụ thể và phù hợp, phục vụ cho người Việt Nam. Tất cả các đề xuất phải tuân thủ các hướng dẫn của RCUK về Quỹ Newton.

Quy trình đánh giá

Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC đã cùng đồng ý quy trình đánh giá dựa trên các yêu cầu của hai bên. Lưu ý: Quá trình đánh giá sẽ kéo dài ít nhất một năm kể từ ngày nộp hồ sơ cho đến khi dự án được tài trợ.

Các đề xuất dự án sẽ được đánh gia thông qua quy trình đánh giá riêng biệt của Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC, và chỉ các dự án được đồng ý tài trợ của cả hai bên mới nhận được tài trợ.

Quy trình đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ:

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đánh giá đề xuất dự án thông qua 03 bước. Sau khi nhận được các đề xuất dự án nghiên cứu chung vào ngày 12/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ đối với các đề xuất nhiệm vụ vào khoảng tháng 03/2018. Các đề xuất được thông qua bởi Hội đồng xác định nhiệm vụ phía Việt Nam và đồng thời được cân nhắc tài trợ bởi MRC sẽ được mời nộp hồ sơ tuyển chọn (bước 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ) vào tháng 05/2018. Kinh phí tài trợ cho các dự án cuối cùng sẽ được thông qua bởi Tổ thẩm định kinh phí tại bước 3.

Thông tin chi tiết về quy trình đánh giá phía Bộ Khoa học và Công nghệ được nêu tại phụ lục.

Quy trình đánh giá của MRC:

Sau khi nhận được các đề xuất dự án nghiên cứu chung vào 12/12/2017, các đề xuất hợp lệ sẽ được phản biện độc lập. MRC sẽ tổ chức một cuộc họp quyết định danh sách tiềm năng vào tháng 3/2018. Các dự án có thể được tài trợ ở bước này, sẽ có cơ hội phản hồi các ý kiến phản biện và nhận xét của hội đồng.

Quyết định tài trợ chung:

Quyết định tài trợ cuối cùng sẽ được thông báo sau khi quá trình đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC kết thúc.

 

Ngày

Các ứng viên Việt Nam

Các ứng viên Anh

12/12/2017

Hạn nộp đề xuất dự án nghiên cứu chung tới Bộ Khoa học và Công nghệ

Hạn nộp đề xuất dự án nghiên cứu chung tới MRC thông qua hệ thống Je-S

Tháng 1-3/2017

Kiểm tra tính hợp lệ, thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ

Kiểm tra tính hợp lệ và quá trình phản biện

Tháng 3/2018

Họp hội đồng tuyển chọn

Họp hội đồng đánh giá

Tháng 4/2018

Xác định danh sách ngắn phía Việt Nam và Anh cùng đồng ý xét duyệt

Tháng 5-6/2018

Các ứng viên Việt Nam nằm trong danh sách sẽ hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn trên cơ sở ý kiến của hội đồng

Các ứng viên Anh nằm trong danh sách ngắn sẽ gửi tóm tắt các thay đổi trong đề xuất và phản hồi ý kiến mà người phản biện và Hội đồng phía Việt nam và Anh đề xuất/yêu cầu

Tháng 8-9/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC sẽ thống nhất danh sách cuối cùng các đề xuất được nhận tài trợ

Tháng 9/2018

Thẩm định kinh phí

 

Tháng 9-10/2018

Các ứng viên sẽ nhận được thông báo về kết quả xét duyệt

Đầu năm 2019

Dự án bắt đầu thực hiện trước tháng 4/2019

 

Mốc thời gian quan trọng

 

Hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án

12/12/2017

Họp đánh giá đề xuất

Tháng 3/2018

Quyết định tài trợ

Tháng 8-9/2018

Dự án khởi động

2019

Phương thức tham gia

Nộp đề xuất dự án nghiên cứu chung

Các nhà nghiên cứu có trách nhiệm tự xây dựng quan hệ hợp tác. Sau khi các đề xuất được xây dựng, các ứng viên Việt Nam và Anh phải nộp hồ sơ riêng rẽ tới Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC. Chi tiết về quy trình nộp được nêu ở dưới đây.

Các đề xuất phải được nộp tới Bộ Khoa học và Công nghệ bởi các ứng viên Việt Nam và được nộp tới MRC bởi các ứng viên Anh muộn nhất là ngày 12/12/2017.

Lưu ý: Các đề xuất phải thể hiện một là một dự án nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Việt Nam và Anh, và vì vậy đề xuất nộp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và MRC phải hoàn toàn giống nhau về mặt khoa học.

Hướng dẫn nộp hồ sơ tới Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho các nhà khoa học Việt Nam

Các đề xuất phải được nộp bởi các nhà khoa học Việt Nam muộn nhất vào lúc 16:00 Thứ 3 ngày 12/12/2017 (giờ Việt Nam). Đề xuất phải kèm theo các văn bản sau:

- Công văn đề xuất dự án nghiên cứu chung của Bộ, Ngành hoặc Địa phương chủ quản (Cấp Lãnh đạo ký) gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thuyết minh Đề cương nhiệm vụ Nghị định thư theo Mẫu 1 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 (bản chính, tiếng Việt + tiếng Anh).

Các đề xuất được gửi bản cứng đến Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn nộp hồ sơ tới MRC dành cho các ứng viên Anh

Các ứng viên Anh phải nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ tới MRC thông qua hệ thống Je-S trước 16:00 ngày 12/12/2017 (GMT). Bên cạnh bản đề xuất dự án thì các ứng viên Anh phải nộp thêm bản “Dự kiến kinh phí”, văn bản này sẽ được chuyển cho cả Bộ Khoa học và Công nghệ để sử dụng khi thẩm định kinh phí dự án. Mẫu Dự kiến kinh phí sẽ được nêu trong Phụ lục.

Quỹ Newton

Quỹ Newton hợp tác với 18 quốc gia nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia này vì mục tiêu phát triển bền vững. Quỹ có tổng kinh phí 735 triệu bảng từ Chính phủ Anh và nguồn đóng góp đối ứng từ các nước đối tác đến năm 2021.

Về phía Vương quốc Anh, Quỹ Newton do Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp (BEIS) quản lý và được 15 tổ chức chuyên môn bao gồm Hội đồng Nghiên cứu, các Viện Hàn lâm, Hội đồng Anh, Innovate UK và Cơ quan Khí tượng Anh triển khai trực tiếp.

Về phía Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối quản lý và thực hiện chương trình.

Xin mời xem thêm thông tin thêm về Quỹ Newton tại trang web www.newtonfund.ac.uk và Twitter: @NewtonFund.

Liên hệ và hướng dẫn

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn nộp hồ sơ của MRC và 3 bước xét duyệt hồ sơ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên Việt Nam có thể liên hệ với:

-          Ông Đỗ Xuân Anh – Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

-          Tel: (+84-24) 39435376

-          Email: dxanh@most.gov.vn

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên Vương quốc Anh có thể liên hệ với:

-          International@headoffice.mrc.ac.uk

 

Thông tin về chương trình cũng đã được trên trang web của MRC:

https://www.mrc.ac.uk/funding/browse/uk-vietnam-pidr/uk-vietnam-partnerships-for-infectious-disease-research/

Tệp đính kèm:

Mẫu 1_Thông tư 12_Tiếng Anh

03 bước xét duyệt nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo Nghị định thư

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 5732

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)