Thứ năm, 20/04/2017 17:20 GMT+7

Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại công văn số 1190/BTTTT-BC ngày 11/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để chuẩn bị văn bản góp ý của Bộ đối với dự thảo Thông tư, Vụ Pháp chế kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư (dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, mục lấy ý kiến về văn bản KH&CN).

Văn bản góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ Pháp chế (Điện thoại: 35560628; email: vuphapche@most.gov.vn) trước ngày 27/4/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn 166/PC

- Dự thảo Thông tư

Nguồn: Vụ Pháp chế

Lượt xem: 3136

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)