Thứ năm, 20/04/2017 08:18 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu “Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính đối với sản phẩm gạch không nung”

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630                            Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính đối với sản phẩm gạch không nung.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Nhiệm vụ của tư vấn cần đạt được hai mục tiêu chính sau đây:

+ So sánh mức tiêu thụ năng lượng và phát thải khí thải nhà kính (KNK) giữa sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam

Nghiên cứu này sẽ so sánh mức tiêu thụ năng lượng, mức phát thải và mức cắt giảm phát thải khí nhà kính tính theo đơn vị sản phẩm gạch không nung trong các cơ sở sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam. Mục tiêu là nhằm xác định cụ thể mức tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí nhà kính giảm được bao nhiêu khi chuyển sang sản xuất gạch không nung và đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

+ Tiêu chuẩn của sản phẩm gạch bê tông về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí thải nhà kính ở Việt Nam:

Nghiên cứu từ khâu nguyên liệu đến sản xuất sẽ xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về mức tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải nhà kính theo mỗi đơn vị của sản phẩm gạch bê tông, tiêu chuẩn phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nhằm cụ thể hóa và xác định mục tiêu thực tế cho các cơ sở sản xuất gạch bê tông Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017.

2. Tên dự án: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam.

3. Nguồn vốn: GEF / UNDP.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân.

5. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu: từ 10 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2017 đến 10 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

6. Địa điểm phát hành Điều khoản tham chiếu:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 35560630       Email: bql.gkn@gmail.com

Và thông tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng

8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

  • Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);
  • Văn bản thỏa thuận giữa các thành viên nhóm tư vấn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu nhóm và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong nhóm (tiếng Việt).
  • Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện gói thầu, trong đó nêu rõ phân công nhiệm vụ của từng thành viên nhóm tư vấn (tiếng Việt);
  • Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn có chữ ký của người khai (tiếng Việt và tiếng Anh);

10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.


Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu

Điều khoản tham chiếu

 

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 3168

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)