Thứ năm, 20/04/2017 11:09 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài “Vấn đề chữ viết của các dân tộc thiểu số” (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2017 cho 04 Đề tài thuộc cụm đề tàiNhững vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn lần 2 đối với Đề tài “Vấn đề chữ viết của các dân tộc thiểu số” (Nhiệm vụ số 3 trong Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN nêu trên, chi tiết nội dung theo Phụ lục đính kèm ) như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 10/06/2017.

 

Tệp đính kèm:

Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN (.pdf)

Phụ lục kèm theo Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN (.pdf)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Lượt xem: 2754

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)