Thứ tư, 19/04/2017 10:35 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu “Hỗ trợ kỹ thuật chứng nhận sản phẩm hợp quy cho 03 dự án sản xuất gạch không nung”

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35560630                            Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật chứng nhận sản phẩm hợp quy cho 03 dự án sản xuất gạch không nung.

  • Loại gói thầu: Tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Mục tiêu của Hợp đồng phụ là hỗ trợ kỹ thuật cho 03 doanh nghiệp sản xuất gạch không nung xây dựng 03 bộ hồ sơ chứng nhận sản phẩm hợp quy, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện hồ sơ, đảm bảo đủ điều kiện được Tổ chức chứng nhận được chỉ định của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận sản phẩm hợp quy.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017.

2. Tên dự án: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam.

3. Nguồn vốn: GEF / UNDP.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân.

5. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu: từ 10 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2017 đến 10 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

6. Địa điểm phát hành Điều khoản tham chiếu:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 35560630       Email: bql.gkn@gmail.com

Và thông tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng

8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu gồm:

  • Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn (tiếng Việt và tiếng Anh);
  • Văn bản thỏa thuận giữa các thành viên nhóm tư vấn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu nhóm và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong nhóm (tiếng Việt).
  • Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện gói thầu, trong đó nêu rõ phân công nhiệm vụ của từng thành viên nhóm tư vấn (tiếng Việt);
  • Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có (tiếng Việt).

Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn có chữ ký của người khai (tiếng Việt và tiếng Anh);

10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu

Điều khoản tham chiếu

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 2069

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)