Thứ ba, 18/04/2017 14:31 GMT+7

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu “Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam xin thông báo thời điểm đóng thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam.

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Thời gian phát hành Điều khoản tham chiếu và Thông báo mời thầu: từ 10 giờ, ngày 29 tháng 03 năm 2017.

4. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 55 ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Nay Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Điều chỉnh một số nội dung trong Mục “Thời điểm đóng thầu” như sau:

Gia hạn thời điểm đóng thầu đến 10 giờ 00, ngày 25 tháng 04  năm 2017.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi./.

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 2150

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)