Tại Hội thảo xây dựng và hoàn thiện khung Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Nghiên cứu KH&CN phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng về 0 tại Việt Nam” (Chương trình KC Net Zero) diễn ra ngày 18/7/2024, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái nhấn mạnh, phát thải ròng bằng 0 gắn liền với phát triển đất nước bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Do đó, để đạt được mục tiêu cần sự tham gia của các Bộ, ngành.
Ngày 19/07/2024  | Xem tiếp
Ngày 16/7/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận theo tiếp cận kết hợp "từ trên xuống" và "từ dưới lên" đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu", mã số ĐTĐL.CN-60/21.
Ngày 18/07/2024  | Xem tiếp
Ngày 15/7/2024, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ba bên Việt Nam - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - Lào về kỹ thuật kiểm tra không phá hủy, Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã khai mạc Khóa đào tạo kỹ thuật kiểm tra chụp ảnh bức xạ bậc 2 (RT-2) cho Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (DOSM) thuộc Bộ Công thương (MOIC), nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 18/07/2024  | Xem tiếp
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
Ngày 18/07/2024  | Xem tiếp
Khối thi đua Báo chí - Trung tâm - Nhà xuất bản đã kịp thời, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; những đóng góp, thành tựu của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST thông qua các tác phẩm, ấn phẩm sách, báo chí.
Ngày 18/07/2024  | Xem tiếp
Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của các cơ quan, bộ, ban ngành tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) trong thời gian tới, TS. Trần Công Hòa và các cộng sự tại Trung tâm Thông tin thuộc CMSC đã thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.
Ngày 17/07/2024  | Xem tiếp
Việt Nam có nhiều tiềm năng ứng dụng của công nghệ truyền thông quang trong không gian tự do (FSO) trong lĩnh vực viễn thám và viễn thông nên việc tiến hành nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm tiếp cận lĩnh vực công nghệ này tại Việt Nam là cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc và nhóm nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý và truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao ứng dụng kỹ thuật truyền thông quang vô tuyến cho các hệ thống thông tin vệ tinh”.
Ngày 17/07/2024  | Xem tiếp
Đây là tên đề tài do ThS. Lê Long cùng các cộng sự tại Vụ Năng lượng thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện thời gian qua.
Ngày 17/07/2024  | Xem tiếp
Mới đây, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho sản phẩm mác mật. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 16/07/2024  | Xem tiếp
Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 65 Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), ngày 12/7/2024, tại Geneva, Thụy Sỹ đã diễn ra Hội thảo bên lề “Đo lường và thúc đẩy kết quả Đổi mới sáng tạo cấp địa phương: Vai trò của các Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương” nhằm thảo luận về công cụ và kinh nghiệm triển khai Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII).
Ngày 15/07/2024  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :