Thứ tư, 31/05/2023 23:45 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing

Ngày 30/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 1306/QĐ-ĐHTCM ngày 22/5/2023 của Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc giải thể Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng được thành lập theo Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 04/10/2010 của Bộ Trưởng Bộ Bộ Tài chính.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1101 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần thứ sáu ngày 17/3/2021.

Đề nghị Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 862

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)