Thứ sáu, 26/05/2023 15:05 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước vùng Châu thổ sông Mê Công làm cơ sở khoa học cho hợp tác về tài nguyên nước giữa Việt Nam và Campuchia”, Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-48/19

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước vùng Châu thổ sông Mê Công làm cơ sở khoa học cho hợp tác về tài nguyên nước giữa Việt Nam và Campuchia”.

- Mã số: ĐTĐL.CN-48/19

- Kinh phí: 6.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2022). Được gia hạn 13 tháng (đến tháng 3/2023).

- Tổ chức chủ trì: Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:  TS. Trương Hồng Tiến

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Đức Trung

Chủ nhiệm đề tài (2019 – 2021), TS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

2

Phạm Tường

Thư ký khoa học đề tài, Thành viên chính, ThS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

3

Trương Hồng Tiến

Thành viên chính (2019 – 2021), Chủ nhiêm đề tài (2022 – 2023), TS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

4

Trần Minh Khôi

Thành viên chính, ThS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

5

Nguyễn Huy Phương

Thành viên chính, ThS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

6

Vũ Minh Thiện

Thành viên chính, ThS

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

7

Nguyễn Đình Đạt

Thành viên chính, ThS

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Lưu vực sông Mê Công

8

Nguyễn Trung Quân

Thành viên chính, ThS

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Lưu vực sông Mê Công

9

Lê Văn Diệm

Thành viên chính, ThS

Độc lập

10

Lâm Vừ Thanh Nội

Thành viên chính, TS

Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam

11

Nguyễn Văn Trọng

Thành viên chính, ThS

Độc lập

12

Triệu Ánh Ngọc

Thành viên chính, PGS.TS

Trung tâm Tư vấn và nghiên cứu thực nghiệm – Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi

13

Trần Xuân Thái

Thành viên chính, TS

Độc lập

14

Bùi Việt Hưng

Thành viên chính, TS

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

15

Nguyễn Thị Vuốt

Thành viên chính, KS

Độc lập

 
2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại tệp đính kèm)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-48/19

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1286

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)