Thứ hai, 29/05/2023 16:25 GMT+7

Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2023

Ngày 23/5/2023, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã ký Quyết định số 12/QĐ-HĐQL-NAFOSTED  phê duyệt danh mục 05 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ tài trợ năm 2023.

Danh sách các đề tài được phê duyệt tại đây.

Cơ quan điều hành Quỹ hiện đang làm các thủ tục trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí cho các đề tài thuộc Danh mục nêu trên. Sau khi danh mục kinh phí các đề tài được phê duyệt, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng, dự kiến trong tháng 7/2023.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức KHCN được biết.

Năm 2022, Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO đã tiếp nhận 23 hồ sơ do các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ phối hợp chuẩn bị và đề xuất. Nội dung của các đề xuất trải rộng trên nhiều ngành khoa học khác nhau gồm Giáo dục học; Xã hội học; Khoa học Thông tin & Máy tính; Vật lý; Hóa học; Khoa học trái đất và môi trường; Sinh học Nông nghiệp; Cơ học; Y Sinh Dược học.

Trong thời gian từ tháng 01 – 4/2023, các hồ sơ đã được NAFOSTED và FWO rà soát điều kiện và gửi đến các chuyên gia phản biện quốc tế nhận xét. Ngày 04/4/2023 tại Brussels Hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học phía FWO (50%) và các nhà khoa học phía NAFOSTED (50%) đã họp đánh giá xét chọn và đề xuất tới NAFOSTED và FWO danh sách các đề tài tài trợ xếp theo thứ tự ưu tiên. Các đề tài được tài trợ theo quy định phải được cả hai cơ quan NAFOSTED và FWO thống nhất phê duyệt tài trợ.

 

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 1082

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)