Thứ sáu, 19/05/2023 16:35 GMT+7

Thông báo kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023 như sau:

  1. Thành phần mở hồ sơ:

- Đại diện Viện Ứng dụng công nghệ.

- Đại diện Ban Kế hoạch Tài chính.

- Đại diện Văn phòng Viện.       

- Đại diện Tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn.

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ ba ngày 23/5/2023.

3. Địa điểm: Phòng 504, tầng 5, số 25 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Viện Ứng dụng công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ để tham dự họp.

Chi tiết Thông báo tại Tệp đính kèm:

- Thông báo số 208/TB-VƯDCN ngày 19/5/2023

 

Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ

Lượt xem: 962

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)