Thứ sáu, 01/07/2022 15:46 GMT+7

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – FWO (Bỉ) 2022

1. Giới thiệu

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders.

Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Thuyết minh đề cương nghiên cứu cần thể hiện được ý nghĩa, giá trị của nghiên cứu, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và hiệu quả đối với cả phía Việt Nam và phía Flanders.

2. Lĩnh vực tài trợ

Chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

3. Kinh phí tài trợ

NAFOSTED sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được phối hợp xây dựng bởi 01 chủ nhiệm đề tài (CNĐT) Việt Nam và 01 đồng CNĐT Flanders. Về phía NAFOSTED, điều kiện hợp lệ của CNĐT được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014.

Phía Flander, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên website của FWO.

Phía Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

– Đơn đăng kí đề tài (Mẫu FWO 1, FWO 1V – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu, gồm: Thuyết minh đề cương và Dự toán kinh phí (Mẫu FWO 2.1 & 2.1V, FWO 2.2 & 2.2V).

– Lý lịch khoa học của CNĐT và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu CV1, CV2 – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

Tải hồ sơ đăng ký tại đây.

Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải được CNĐT phía Việt Nam nộp cho NAFOSTED qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến OMS, CNĐT phía Flanders nộp cho FWO qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của FWO.

Phía Việt Nam, hồ sơ được nộp theo một trong hai phương thức sau:

Phương thức 1. Nộp hồ sơ qua hệ thống OMS với đầy đủ chữ ký và dấu điện tử.

Phương thức 2. Nộp hồ sơ online qua hệ thống OMS. Sau đó in hồ sơ từ hệ thống, ký (mực xanh), đóng dấu xác nhận và gửi tới địa chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ NAFOSTED – FWO năm 2022).

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 16/06/2022 đến 17h00 ngày 20/09/2022

Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS, nộp hồ sơ xin tham khảo tại đây.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia khuyến khích các tổ chức chủ trì, các nhà khoa học nộp hồ sơ điện tử theo Phương thức 1 nêu trên

5. Đánh giá xét chọn đề tài

Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ NAFOSTED và Quỹ FWO.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

– Năng lực của các thành viên nhóm nghiên cứu (25%);

– Chất lượng thuyết minh đề cương (50%), bao gồm:

+ Ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và khả thi của nghiên cứu;

+ Các tiếp cận vấn đề nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu) phù hợp, khả thi và tập trung để thực hiện mục tiêu;

+ Kế hoạch nghiên cứu.

– Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài hợp tác (25%), bao gồm:

+ Ý nghĩa của đề tài hợp tác;

+ Sự cân bằng trong phân công công việc và khả năng phối hợp giữa các bên

Đề tài được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và các chuyên gia phản biện độc lập do NAFOSTED và FWO chỉ định.

6. Tiến độ thực hiện dự kiến

– Ngày 15/06 – ngày 20/09/2022: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ

– Tháng 10 – tháng 12/2022: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và mời chuyên gia phản biện.

– Tháng 2 – tháng 3/2023: Họp HĐKH hỗn hợp đánh giá xét chọn.

– Tháng 3 – tháng 5/2023: Thẩm định kinh phí và nội dung đề tài.

– Tháng 5 – tháng 6/2023: Ký hợp đồng tài trợ.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 4254

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)