Thứ ba, 19/10/2021 14:33 GMT+7

Thông báo về Hội nghị trực tuyến của WIPO nâng cao giá trị của cà phê thông qua công cụ sở hữu trí tuệ dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 10 - 11/11/2021

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo Hội nghị trực tuyến của WIPO nâng cao giá trị của cà phê thông qua công cụ sở hữu trí tuệ dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vừa qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã gửi thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến của WIPO nâng cao giá trị của cà phê thông qua công cụ sở hữu trí tuệ dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 10-11/11/2021.

Hội nghị là nhằm giúp các đại biểu tham dự đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiểu hơn về thị trường cà phê toàn cầu và chia sẻ cách thức sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với cà phê (dự thảo chương trình làm việc của Hội nghị kèm theo).

Hội nghị được tổ chức bằng tiếng Anh. Các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội nghị thông qua các đường dẫn sau:

• Ngày 10/11/2021, 02:00 AM Zurich time (07h00 giờ Hà Nội)

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_ET6DVCqfTN64QzbBfO3ZHA

Webinar ID: 683 2338 5480

Passcode: 688016

• Ngày 11/11/2021, 08:00 AM Zurich time (13h00 giờ Hà Nội)

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_VtCETNP_RCidC8kOLair7Q

Meeting ID: 675 0788 8275

Passcode: 196676

Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo./.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 807

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)