Thứ sáu, 15/10/2021 19:35 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Phát hiện phần cứng gián điệp trong vi mạch chuyên dụng sử dụng phương pháp phân tích kênh bên", mã số HNQT/TKCG/04.20

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2023: Phát hiện phần cứng gián điệp trong vi mạch chuyên dụng sử dụng phương pháp phân tích kênh bên, mã số HNQT/TKCG/04.20. 

2. Kinh phí thực hiện: 2.193 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.193 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2021.

4 Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Hoàng Văn Phúc

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10-11/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1402

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)