Thứ hai, 18/10/2021 20:31 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí nén", mã số HNQT/SPĐP/09.19

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí nén, mã số HNQT/SPĐP/09.19.

2. Kinh phí thực hiện: 3550 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3550triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/07/2019 đến tháng 30/06/2021

4. Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Hải

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10-11/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 725

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)