Thứ tư, 02/06/2021 15:29 GMT+7

Long An triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình sẽ chủ yếu tập trung vào các mục tiêu như: Khảo sát, thu thập và số hóa, để đánh giá hiện trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến tại doanh nghiệp, thực hiện nhân rộng mô hình điểm cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tổ chức đào tạo tập huấn chuyên gia năng suất chất lượng tại các sở, ngành và doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngày 08/01/2021, Bộ Khoa học và Công (KH&CN) nghệ đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BKHCN về Chương trình hành động của Bộ KH&CN nhằm gắn kết nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Quyết định này là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình chuyển đổi tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung chính của nhiệm vụ này tập trung vào hướng các doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy các công tác phối hợp từ doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng các hàm lượng công nghệ từ các nghiên cứu khoa học.

Phối hợp cùng Bộ thực hiện Chương trình hành động trên, ngày 25/01/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp hữu ích, phát triển nhãn hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất
các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế của tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, đơn vị chủ trì có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trong phạm vi thẩm quyền, chức năng quản lý nhà nước được giao với mục tiêu lấy doanh nghiệp làm trung tâm./.

Nguồn: Cục Công tác Phía Nam

Lượt xem: 1498

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)