Thứ năm, 04/03/2021 16:54 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 02 năm 2021

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1.

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 

x

 

2.

trung tâm phát triển sáng kiến về sức khỏe cộng đồng

 

x

 

3.

viện nghiên cứu khoa học hành chính

 

x

 

4.

viện đào tạo và ứng dụng tâm lý học Việt Nam

 

x

 

5.

Trung tâm chuyển giao tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn và giám định chất lượng nông sản

x

 

 

6.

Viện Đổi mới sáng tạo và công nghệ Lefaso

 

x

 

7.

Viện chiến lược phát triển

 

x

 

8.

Viện NC, ĐT và phát triển văn hóa, du lịch sinh thái

 

x

 

9.

Viện Công nghệ Đại Việt

x

 

 

10.

Văn phòng Công nhận chất lượng

 

x

 

11.

Trung tâm Tư vấn và phát triển điện lực miền nam

 

x

 

12.

Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản

 

x

 

13.

Viện khoa học Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ASEAN

x

 

 

14.

Trung tâm NC&UD tâm lý - giáo dục Bé Đáng Yêu

x

 

 

15.

Viện Đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam

 

 

 

16.

Viện NC UD văn hóa truyền thống và KTXD Việt Nam

x

 

 

17.

Viện Khoa học và Đổi mới sáng tạo

 

x

 

18.

Viện phát triển kinh tế số Việt Nam

x

 

 

19.

Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt

 

x

 

20.

Viện Nghiên cứu giáo dục đại học Việt Nam

x

 

 

21.

Trung tâm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo

x

 

 


 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 312

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)