Thứ năm, 04/03/2021 16:45 GMT+7

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Viện Quản lý Toàn cầu

Viện Quản lý Toàn cầu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-627, cấp thay đổi, bổ sung gần nhất ngày 27/7/2016.

Ngày 03/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 01/2021/QĐ-HML VN ngày 03/3/2021 của Viện trưởng Viện Quản lý Toàn cầu về việc tạm dừng hoạt động của Viện từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/3/2022 với lý do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 và tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong nhiều năm qua.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 253

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)