Thứ năm, 04/03/2021 16:48 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 01 năm 2021

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1.

Viện nghiên cứu hướng nghiệp hội nhập quốc tế

x

 

 

2.

Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em

 

x

 

3.

Viện bảo tồn di tích

 

x

 

4.

Viện nghiên cứu y dược học Tuệ Tĩnh

x

 

 

5.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi tóc True-hair

 

x

 

6.

Viện công nghệ thông tin và an ninh mạng

 

x

 

7.

Viện tâm lý học lâm sàng

 

x

 

8.

Trung tâm sâm và dược liệu thành phố Hồ Chí Minh

 

x

 

9.

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và môi trường

 

x

 

10.

Trung tâm NC&TV giáo dục đặc biệt Thiên Ân

 

x

 

11.

Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường

 

x

 

12.

Viện công nghệ truyền thông và kinh tế số

x

 

 

13.

Trung tâm bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường

 

x

 

14.

Viện công nghệ

 

x

 

15.

Viện nghiên cứu Việt Nam học

x

 

 

16.

Viện nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN

x

 

 

17.

Học viện chính trị khu vực I

 

x

 

18.

Viện khoa học giáo dục Yoshine Melody

x

 

 

19.

Viện ứng dụng khoa học công nghệ và luật pháp

x

 

 

20.

Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam

 

x

 

21.

Viện Khoa học địa chất và khoáng sản

 

x

 

22.

Trung tâm pháp luật và tác quyền

x

 

 

23.

Viện Đào tạo và Ứng dụng tâm lý học Việt Nam

 

x

 

24.

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Hạt giống thần kỳ

x

 

 

25.

Viện đào tạo bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ

 

x

 


 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 235

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)