Thứ sáu, 19/02/2021 15:00 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán đột biến gen AZF gây vô sinh nam giới” mã số KC.10.DA05/16-20

Tổng kinh phí: 15.500 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    4.560 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              10.940 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lương Thị Lan Anh

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lương Thị Lan Anh

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chủ nhiệm dự án

Trường Đại học Y Hà Nội

2

Phan Quốc Việt

Thạc sĩ

Thành viên chính

Công ty CPCN Việt Á

3

Hoàng Thu Lan

Thạc sĩ

Thư kí

Trường Đại học Y Hà Nội

4

Nông Ngọc Huy

Cử nhân

Thành viên chính

Trường Đại học Y Hà Nội

5

Hồ Thị Thanh Thủy

Cử nhân

Thành viên chính

Công ty CPCN Việt Á

6

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ, Bác sĩ

Thành viên chính

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

7

Từ Quang Vinh

Thạc sĩ

Thành viên chính

Công ty CPCN Việt Á

8

Trần Đức Phấn

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Thành viên chính

Trường Đại học Y Hà Nội

9

Nguyễn Ngọc Dũng 

Bác sĩ

Thành viên chính

Trường Đại học Y Hà Nội

10

Nông Thị Hồng Vân

Kỹ sư

Thành viên chính

Công ty CPCN Việt Á

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.DA05/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.10.DA05/16-20
 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 294

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)