Thứ sáu, 28/02/2020 10:42 GMT+7

Triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa 2 Bộ rất thiết thực và hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng Quân đội. Nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ mới của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành trong năm 2019 đã có đóng góp quan trọng không chỉ cho Bộ Quốc phòng mà cho tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020.
 

Ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;  đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của hai Bộ.

Năm 2019, Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng được tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, đáp ứng các mục tiêu mà Chương trình đã đề ra và có bước phát triển mới.

Việc triển khai đồng bộ các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm, đồng thời hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ cấp quốc gia đã góp phần xây dựng, hoàn thiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam; duy trì, phát triển và từng bước hoàn thiện hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, tạo ra một số sản phẩm khoa học và công nghệ thiết thực.

Công tác xây dựng tiềm lực được chú trọng, năng lực của các tổ chức nghiên cứu được nâng lên, từng bước làm chủ được 1 số công nghệ mũi nhọn, then chốt trong việc khai thác và làm chủ vũ khí  trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt đối với một số loại vũ khí công nghệ cao; cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ trong quân đội có nhiều đổi mới, phù hợp với cơ chế nhà nước và đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng.

Hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ đã được mở rộng về quy mô, đa dạng về phương thức, đặc biệt là việc hợp tác đã ngày càng mở rộng đối với các đối tác mới, có tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến. Việc hợp tác với các nước bạn, láng giềng để củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống ngày càng được tăng cường. Trong năm, hai bên đã phối hợp với một số tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nhà nước cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, qua đó huy động được nguồn lực tổng hợp phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 

Đại biểu hai Bộ chụp ảnh lưu niệm.
 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ, trao đổi thống nhất các nội dung biện pháp phối hợp hiệu quả để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học, kỹ thuật, tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu của chương trình với phương châm đổi mới phương thức, mở rộng phạm vi, tập trung và có chiều sâu. Tập trung triển khai các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và Bộ Quốc phòng, tổ chức tổng kết một số chương trình, đề án đến hạn và xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án mới. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 1301/KH-BQP-BKHCN và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai Bộ giai đoạn tiếp theo vào cuối năm 2020. Phối hợp chặt chẽ xây dựng chiến lược vũ trụ Việt Nam như chỉ đạo của Chính phủ. Chú trọng áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế; khai thác, tận dụng tối đa thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị. Mở rộng quan hệ với các bộ, ngành Nhà nước để hợp tác và nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong quân đội. Phối hợp tổ chức thực hiện Hiệp định bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hợp tác với Liên bang Nga, ứng dụng năng lượng nguyên tử, quản lý an toàn bức xạ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan sản phẩm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Công binh nghiên cứu, sản xuất.
 


 


 


 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cùng các đơn vị của 2 Bộ tham quan một số thành tựu Khoa học và Công nghệ trong quốc phòng

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 3678

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)