Thứ tư, 12/02/2020 16:59 GMT+7

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Belarus

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cộng hòa Belarus ( hai Bên) đã thống nhất khởi động Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Belarus giai đoạn 2021 – 2023.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Belarus để xem xét tài trợ cụ thể như sau:

I. Các lĩnh vực xem xét tuyển chọn

Các đề xuất tham gia tuyển chọn phải thuộc một trong 06 (sáu) lĩnh vực sau (các đề xuất nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét):

- Công nghệ thông tin (có xem xét ưu tiên đối với các đề xuất nghiên cứu theo các hướng sau: thiết kế chế tạo vi mạch và điện tử tích hợp (IC); trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu lớn; đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin; ảo hóa và điện toán đám mây; các mô-đun, thiết bị phần mềm giải pháp tích hợp hệ thống IoT; các dịch vụ tư vấn thiết kế, tích hợp, quản trị và bảo mật hệ thống về CNTT);

- Công nghệ sinh học (có xem xét ưu tiên đối với các đề xuất nghiên cứu theo các hướng sau:ưu tiên các lĩnh vực trong nghiên cứu về gen ứng dụng trong chẩn đoán, giám định và điều trị; vắc -xin tái tổ hợp; protein tái tổ hợp; tế bào gốc);

- Vật liệu mới (có xem xét ưu tiên đối với các đề xuất nghiên cứu theo các hướng sau: vật liệu nano;các loại vật liệu từ cao cấp, các loại hợp kim đặc biệt, các loại vật liệu composite nền cao phân tử chất lượng cao, vật liệu polyme tổ hợp chất lượng cao bền với khí hậu nhiệt đới);

- Nông nghiệp công nghệ cao(có xem xét ưu tiên đối với các đề xuất nghiên cứu theo các hướng sau:hệ thống máy móc thiết bị tự động phục vụ canh tác, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và chế biến;chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thế hệ mới; các loại giống thế hệ mới với năng suất cao và khả năng chịu bệnh tốt);

- Công nghệ và thiết bị quang điện tử;

- Đa dạng sinh học và an toàn môi trường (có xem xét ưu tiên đối với các đề xuất nghiên cứu theo các hướng sau: công nghệ vi sinh trong phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường).

II. Yêu cầu đối vớiđề xuất nhiệm vụ

1. Quy mô và kinh phí

Mỗi nhiệm vụ có thời gian thực hiện 2 năm bắt đầu từ năm 2021. Hai Bên cùng xem xét tài trợ tài chính một phần hoặc toàn phần nhiệm vụ, việc đánh giá và quản lý nhiệm vụ được thực hiện theo quy định hiện hành của mỗi nước.

2. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ

Mỗi đề xuất nhiệm vụ phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Việt Nam và Belarus từ ngày 14/02/2020 đến ngày 14/4/2020. Đề xuất chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Về phía Belarus: Các đề xuất phải được nộp theo quy định của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cộng hòa Belarus.

Về phía Việt Nam, yêu cầu về nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 (Thông tư 10) của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

- Bản scan hồ sơ nộp trực tuyến theo địa chỉ: nghidinhthu@most.gov.vn.

- Bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện gửi về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn bản trực tuyến và bản gốctrước 17h00 ngày 14/4/2020.

- Hồ sơ bao gồm: (1) Bản chính thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10); (2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; (3) Bản sao văn bản thỏa thuận của Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ: các nội dung thực hiện chính của hai bên; dự kiến kế hoạch triển khai; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu và dự kiến nguồn lực đóng góp của hai bên, trong đó đóng góp của đối tác nước ngoài có giá trị quy đổi, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác; (4) Bản chính cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 4 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư10); (5) Bản chính lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và bản sao lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 5 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10); (6) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Yêu cầu đối với sản phẩm

Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và yêu cầu chung đối với nhiệm vụ Nghị định thư quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019.

III. Thông tin liên hệ

Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc Anh, Phòng Châu Âu và Nam Thái Bình Dương, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: +84 4 3943 5376./.

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 4006

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)