Thứ năm, 31/01/2019 11:30 GMT+7

Đảng ủy Bộ KH&CN tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 30/01, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ KH&CN; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Văn Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các ban của Đảng ủy Bộ; đại diện 47 cấp ủy trực thuộc; đại diện Lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối; đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Bộ KH&CN trong năm 2018 và bàn về các chủ trương hoạt động của Đảng bộ trong năm 2019. Trong năm 2018, Đảng bộ Bộ KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN đã hoàn thành chương trình công tác; kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến đối với các vấn đề trong công tác quản lý, điều hành, công tác cán bộ của Bộ KH&CN.Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Đảng ủy Bộ KH&CN phối hợp với Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng theo quy chế phối hợp, đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ nói chung và của từng đơn vị nói riêng. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và cách thức triển khai các nhiệm vụ của Đảng bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đắc Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết: Năm 2018, Bộ KH&CN tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ với mục tiêu đưa KH&CN đóng góp trực tiếp vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia và hoạt động KH&CN, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thu hút các nhà khoa học trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước, phối hợp triển khai các nhiệm vụ KH&CN để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ, Bộ KH&CN đã tập trung phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, trọng điểm của quốc gia theo chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được bổ sung, sửa đổi nhằm bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 tạo hành lang pháp lý để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, tiếp nhận công nghệ, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với những công nghệ, thiết bị có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn lao động. Phương thức quản lý các nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia tiếp tục được đổi mới. Tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và mã số mã vạch. Hệ thống bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ được tập trung nghiên cứu, hoàn thiện,….

Về công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Đảng, Đảng ủy Bộ KH&CN và 47 cấp ủy trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 và 8 khóa XII; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ, bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.

Bên cạnh đó, trong các công tác khác như: Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong năm; chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề cũng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

Các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tích cực triển khai các mặt công tác, tập trung công tác xây dựng tổ chức đảng, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, phối hợp lãnh đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; vị trí, vai trò và sự đóng góp của KH&CN được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương ghi nhận. Ngoài ra, công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận được thực hiện đồng bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Bộ KH&CN vững mạnh.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Đắc Hiến cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế trong công tác Đảng năm 2018 như: Một số cấp ủy đảng còn thiếu chủ động, chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác chính trị, tư tưởng và dân chủ cơ sở; chất lượng và hình thức sinh hoạt của một số cấp ủy chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc chưa cao, tính thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa mạnh….

Trên cơ sở chỉ rõ những hạn chế, Đảng bộ Bộ KH&CN đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là thực hiện tốt và đầy đủ Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng – Bộ trưởng – Đảng ủy Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong năm 2019; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Chu Ngọc Anh khẳng định, trong năm 2018, Đảng ủy Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Bộ KH&CN được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Đặc biệt, trong năm qua, đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng ban hành trong năm 2018 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; các hoạt động công tác Đảng được duy trì nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đảng ủy Bộ KH&CN và các tổ chức đảng trực thuộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của lãnh đạo và các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên hơn nữa của Đảng ủy Khối trên mọi mặt công tác để công tác Đảng của Đảng bộ Bộ KH&CN ngày càng đạt nhiều kết quả cao hơn.

“Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng then chốt để đảm bảo thắng lợi các việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Do vậy xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy Đảng là nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc đã phát biểu đóng góp cho  chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng ủy Bộ.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu và chỉ đạo. Đồng chí Lại Xuân Lâm đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng ủy bộ và Ban cán sự, đặc biệt là sự đồng lòng nhất trí cao của toàn Đảng bộ. Đây là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ KH&CN đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đảng bộ. Đảng ủy Bộ, và các cấp ủy đã quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với Ban cán sự Đảng để khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng. Đồng thời, đồng chí Lại Xuân Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của các cán bộ đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Năm 2018, Đảng bộ Bộ KH&CN đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo các đảng viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đưa KH&CN đóng góp trực tiếp vào việc tăng cường mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và phối hợp triển khai các nhiệm vụ KH&CN để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được quan tâm, bổ sung, sửa đổi nhằm bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phương thức quản lý các nhiệm vụ KH&CN tiếp tục được đổi mới, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và mã số, mã vạch, hệ thống bảo hộ, thực thi sở hữu trí tuệ được tập trung nghiên cứu, hoàn thiện,… đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&CN trong năm 2018, đồng chí Lại Xuân Lâm khẳng định.Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngân Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đã công bố Quyết định số 3546/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2018 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho đồng chí Phạm Quang Trung, nguyên Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự phát triển KH&CN.Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao Bằng khen và hoa cho đồng chí Phạm Quang Trung

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 3833

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)