Thứ ba, 22/01/2019 11:15 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến muối tinh, công suất 2,5-3 tấn/giờ dùng cho sản xuất dược phẩm và các ngành công nghiệp khác”, mã số: ĐT02/16.DAKHCN-CNN

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến muối tinh, công suất 2,5-3 tấn/giờ dùng cho sản xuất dược phẩm và các ngành công nghiệp khác”, mã số: ĐT02/16.DAKHCN-CNN.

Thuộc: Dự án KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm dân tại tỉnh Bình Định”, mã số: 01/16-DAKHCN-CNN.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Có được quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến muối tinh liên tục, công suất 2,5-3 tấn/giờ, đạt tiêu chuẩn TCVN 9639:2013 và muối tình dùng cho sản xuất dược phẩm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: K.S Phùng Duy Tiến

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         7.800 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.800 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 06 năm 2016

Kết thúc: tháng 05 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn 06 tháng, đến hết tháng 11 năm 2018.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phùng Duy Tiến

Kỹ sư

Bidiphar

2

Hồ Văn Định

Kỹ sư

Bidiphar

3

Hoàng Văn Thiên

Kỹ sư

CTCP công nghệ muối biển

4

Cao Văn Hảo

Kỹ sư

CTCP công nghệ muối biển

5

Nguyễn Văn Bình

Thạc sỹ

Viện Công nghệ, Tổng cục CNQP

6

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ sư

Bidisalco

7

Lê Quang Phúc

Cử nhân

Bidisalco

8

Nguyễn Thị Hà Phương

Cử nhân

Bidisalco

9

Trần Ngọc Mai

Dược sỹ

Bidiphar

10

Nguyễn Phát Toàn

Kỹ sư

Bidiphar

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 02/2019 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1270

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)