Thứ sáu, 16/11/2018 15:28 GMT+7

Thông báo về việc điều tra, đánh giá hiện trạng trang/cổng TTĐT của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN năm 2018

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BKHCN ngày 15/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (trang/cổng TTĐT) của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá trang/cổng TTĐT năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) tổ chức đánh giá hiện trạng trang/cổng TTĐT của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018, TTCNTT kính đề nghị Quý đơn vị hiện có trang/cổng TTĐT đang hoạt động:

- Đối với mỗi trang/cổng TTĐT, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều tra tại tệp đính kèm.
- Tổng hợp đầy đủ các Phiếu điều tra đã điền đầy đủ thông tin, và gửi về TTCNTT - Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 30/11/2018 theo đường công văn, đồng thời gửi bản điện tử đến hộp thư: phongudcntt@most.gov.vn.

TTCNTT sẽ tiến hành dò quét lỗ hổng bảo mật của tất cả các trang/cổng TTĐT (thời gian từ 19/11 đến 30/12/2018). Trong khoảng thời gian này, việc truy cập các trang/cổng TTĐT của Quý đơn vị có thể sẽ chậm hoặc không ổn định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Nguyễn Quốc Việt, địa chỉ hòm thư: vietnq@most.gov.vn, điện thoại: 043 9439061.

TTCNTT sẽ không có trách nhiệm đánh giá các trang/cổng TTĐT nằm ngoài danh sách các trang/cổng TTĐT đơn vị đã cung cấp.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.


Tệp đính kèm:

Phiếu điều tra

Công văn số 326/CV-TTCNTT

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 1282

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)