Dự thảo Thông tư Quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/12/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/02/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 33 Luật Hóa chất về sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ gửi về Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 30/01/2019 (bản mềm xin gửi về địa chỉ ntduong@most.gov.vn) để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.