Dự thảo: Dự thảo Thông tư về hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xây dựng văn bản năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư về hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý đối với Thông tư nói trên (Dự thảo được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn, Mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN”. 

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/12/2018 theo địa chỉ:

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38228873

Email: lvthuong_noip@most.gov.vn

Sau thời hạn nêu trên, nếu Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến góp ý thì được hiểu là Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân đồng ý với các nội dung quy định trong dự thảo Thông tư.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản