Thông tin văn bản số: 103/2011/NĐ-CP
Số hiệu 103/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2012
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
CÁC VĂN BẢN KHÁC