Thông tin văn bản số: 27/2011/TT-BKHCN
Số hiệu 27/2011/TT-BKHCN
Ngày ban hành 04/10/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Loại văn bản Thông tư
Người ký Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu nội dung
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước