Thông tin văn bản số: 46/2011/QĐ-TTg
Số hiệu 46/2011/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/08/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/10/2011
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn bản hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
05/08/2011
02/08/2011
20/07/2011
18/07/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011