Hỏi về nhân sự phòng X quang chẩn đoán răng hàm mặt

Ngày cập nhật: 18/10/2018

Hỏi :(TRẦN ĐỨC TRUNG - Trantrung2012@yahoo.com.vn)

Xin hỏi để thành lập phòng Xquang nha khoa, ngoài các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thì tiêu chuẩn về nhân sự cần gì ạ?một bác sĩ răng hàm mặt có chứng chỉ an toàn bức xạ 2 nội dung thì có đủ đứng phòng xquang chưa?

Trả lời :

Kính gửi độc giả Trần Đức Trung,
 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ KH&CN xin trả lời câu hỏi của độc giả như sau:
 

1. Thiết bị chụp X-quang răng thuộc thiết bị X -quang chẩn đoán dùng trong y tế. Thủ tục cấp phép được thực hiện theo yêu cầu tại Điều 11, Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.
2. Theo quy định trên ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về cở sở vật chất. Cơ sở cần có nhân viên bức xạ (vận hành thiết bị) và người phụ trách an toàn.
Nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN. Gồm 02 nội dung:
- Nhân viên bức xạ trong X quang chẩn đoán y tế.
- Đào tạo bổ sung cho người phụ trách an toàn.
Như vậy nếu cơ sở đã đào tạo cả hai nội dung nêu trên thì đã đáp ứng yêu cầu về điều kiện nhân lực khi đề nghị cấp phép sử dụng thiết bị.

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của độc giả!