Ngày 29/12/2020, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4927/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00101 cho sản phẩm mật ong “Mù Cang Chải”. Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 25/12/2020, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4909/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00098 cho sản phẩm gạo Séng Cù “Mường Khương - Bát Xát”. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 29/12/2020, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 4926/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00100 cho sản phẩm gạo nếp “Tú Lệ” nổi tiếng. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 25/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4908/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00097 cho chỉ dẫn địa lý “Kagoshima Kuroushi/Kagoshima Wagyu/Thịt bò Kagoshima” cho sản phẩm thịt bò. Kagoshima Prefectural Beef Cattle Promotion Council là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4656/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00096 cho sản phẩm tinh dầu tràm “Huế”. Hội sản xuất và kinh doanh dầu tràm Huế là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4655/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00095 cho sản phẩm Artemia “Vĩnh Châu”. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4524/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00093 cho sản phẩm gạo Ba Chăm “Mang Yang”. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4520 /QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00089 cho sản phẩm ba ba gai thương phẩm “Văn Chấn”. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Sáng ngày 01/12/2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Lục Nam” cho sản phẩm na dai của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4521/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00090 cho vịt Cổ Lũng – Bá Thước. Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Trang: Tiếp Cuối