Thứ tư, 07/04/2010 16:17 GMT+7

Câu 11. Trình tự thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ như thế nào?

Trả lời:

Việc thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện theo trình tự sau:

- Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trình Sở Khoa học và Công nghệ địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Lượt xem: 745

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)