Thứ bảy, 11/06/2022 15:04 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN và Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022, chi tiết tại Công văn số 553/HVKHCN (file PDF đính kèm theo)./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 553/HVKHCN ngày 27/5/2022

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 3912

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)