Thứ năm, 19/05/2022 23:15 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867, mã số đề tài, dự án: NVQG/2017-13

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867.  Mã số đề tài, dự án: NVQG/2017-13.

Thuộc: Chương trình (tên, mã số chương trình):  Quỹ gen cấp Quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ: Có được quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm nhằm khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú Holothuria nobilis Selenka, 1867.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Hùng.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III.

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.720 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.720 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:   0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng (Bắt đầu – Kết thúc): 10/2017 – 09/2021.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 10/2017-03/2022 (Gia hạn 6 tháng theo Quyết định Số 2430/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2021).

7. Danh sách thành viên thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ, chủ nhiệm nhiệm vụ.

Viện nghiên cứu NTTS III.

2

Kiều Tiến Trung

Nghiên cứu viên, kỹ sư, thành viên chính.

Viện nghiên cứu NTTS III.

3

Lê Trung Hậu

Nghiên cứu viên, kỹ sư, thành viên chính.

Viện nghiên cứu NTTS III.

4

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ, thành viên chính, thư ký (2020-2022).

Viện nghiên cứu NTTS III.

5

Dương Thị Phượng

Nghiên cứu viên, thạc sĩ, thành viên chính, thư ký (2017-2019).

Viện nghiên cứu NTTS III.

6

Nguyễn Thị Thoa

Nghiên cứu viên, thạc sĩ, thành viên chính.

Viện nghiên cứu NTTS III (Đã nghỉ việc năm 2021).

7

Trần Thế Thanh Thi

Nghiên cứu viên, thạc sĩ, thành viên chính.

Viện nghiên cứu NTTS III (Đã nghỉ việc năm 2021).

8

Trần Huy Chinh

Thành viên

Viện nghiên cứu NTTS III (Đã nghỉ việc năm 2019).


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số đề tài, dự án: NVQG/2017-13

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 3600

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)