Thứ hai, 09/05/2022 14:55 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật ảnh hồng ngoại và quang học đa bước sóng trong khảo sát hệ tĩnh mạch và chẩn đoán bệnh lý về da, Mã số: ĐTĐL.CN-40/19

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật ảnh hồng ngoại và quang học đa bước sóng trong khảo sát hệ tĩnh mạch và chẩn đoán bệnh lý về da.

- Mã số: ĐTĐL.CN-40/19

- Kinh phí: 5.900 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 06/2017 đến tháng 05/2020) và được gia hạn 12 tháng (đến tháng 5/2021) theo Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN, ngày 28/5/2020.

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Anh Tú.

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

ThS. Lê Anh Tú

Chủ nhiệm đề tài

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

TS. Trần Thị Kim Chi

Thư ký khoa học

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

3

ThS. Dương Thị Giang

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

4

PGS. TS. Phạm Hồng Dương

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5

TS. Đào Nguyên Thuận

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

6

TS. Tống Quang Công

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

7

TS. Trần Quốc Tiến

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

8

ThS. Nguyễn Đức Thành

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

9

ThS. Phạm Hoàng Minh

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

10

PGS. TS. Lê Hoàng Hải

Thành viên chính

Học viện Kỹ thuật quân sự

11

TS. Lê Duy Tuấn

Thành viên chính

Học viện Kỹ thuật quân sự

12

TS. Tạ Văn Dương

Thành viên chính

Học viện Kỹ thuật quân sự

13

TS. BSCKII. Trịnh Quang Dũng

Thành viên chính

Bệnh viện Nhi Trung ương

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 5/2022.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 4114

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)