Thứ sáu, 19/11/2021 21:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Oải hương (Lavandula angustifolia Mill.) và Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) ứng dụng trong dược mỹ phẩm (Mã số nhiệm vụ: NVQG-2017/12)

Tổng kinh phí thực hiện:                 3.780 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.780           triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0        triệu đồng.

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/ 2017 

Kết thúc: tháng 09/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

 

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Văn Tiến

Giảng viên, Tiến sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

2

Trương Thị Lan Anh

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

3

Lê Ngọc Triệu

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

4

Nguyễn Khoa Trưởng

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

5

Trần Thị Nhung

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

6

Cao Thị Lan

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

7

Hoàng Việt Hậu

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

8

Nguyễn Văn Giang

Giảng viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Đà Lạt

9

Nông Văn Duy

Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

10

Nguyễn Hữu Toàn Phan

Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu; Tháng   /2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số nhiệm vụ: NVQG-2017/12

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số nhiệm vụ: NVQG-2017/12

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 446

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)