Thứ tư, 20/10/2021 09:51 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu điều chế dược chất phóng xạ 18F-fluorothymidine (18F-FLT) phục vụ ghi hình PET/CT”. Mã số: KC.05.23/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài/dự án:

          Mã số đề tài, dự án: “Nghiên cứu điều chế dược chất phóng xạ 18F-fluorothymidine (18F-FLT) phục vụ ghi hình PET/CT”. Mã số: KC.05.23/16-20

          Chương trình: KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1) Xây dựng được quy trình điều chế dược chất phóng xạ 18F-FLT

2) Điều chế được dược chất phóng xạ 8F-FLT đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án:

Họ và tên: TS. Nguyễn Khắc Thất

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.620 triệu đồng

Trong đó kinh phí từ NSKH: 5.620 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 06/2019

Kết thúc 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyển:

- Lần 1: Hết tháng 04/2021

- Lần 2: Hết tháng 06/2021

 

 

 

7.  Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh khoa học, học vị

Tổ chức công tác

 

1

Nguyễn Khắc Thất

Chủ nhiệm đề tài, Thạc sỹ

TT Máy Gia Tốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

2

Nguyễn Đức Trung

Thư ký đề tài, Thạc sỹ

Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

3

Phạm Tuấn Linh

Thành viên chính, Dược sỹ

TT Máy Gia Tốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

4

Đào Tuấn Võ

Thành viên chính, Dược sỹ

Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

5

Trần Văn Diện

Thành viên chính, Thạc sỹ

Khoa Trang bị, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

6

Bùi Quang Khải

Thành viên chính, Kỹ sư

TT Máy Gia Tốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

7

Đoàn Thị Ngọc Bích

Thành viên chính, Thạc sỹ

TT Máy Gia Tốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

8

Nguyễn Thị Kim Dung

Thành viên chính, Dược sỹ

Khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

9

Nguyễn Huy Cảnh

Thành viên chính, Tiến sỹ

Khoa Thực nghiệm, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

10

Bùi Thanh Rin

Thành viên chính, Thạc sỹ

TT Máy Gia Tốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.23/16-20 (.doc)

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.23/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 379

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)