Thứ sáu, 07/05/2021 11:17 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử, mã số: KC.01.19/16-20

1.  Tên: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử.

2.  Mã số: KC.01.19/16-20

3.  Kinh phí: 6.885

3.1. NSNN: 6.885

3.2. Ngoài NSNN: 0

4. Thời gian thực hiện: 1/2019 – 12/2020

5. Cq chủ trì: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa

7. Thành viên thực hiện chính:     

- Nguyễn Ngọc Hoá

- Nguyễn Thị Hậu

- Phùng Văn Ổn

- Lê Việt Hà

- Phùng Văn Thọ

- Khuất Hoàng Kiên

- Trần Văn Trung

- Ngô Quang Huy

- Hoàng Minh Tiến

- Đặng Minh Tuấn

- Tống Minh Đức

- Nguyễn Quang Uy

- Hà Quang Thuỵ

- Nguyễn Trí Thành

- Lê Phê Đô

- Nguyễn Đại Thọ

- Trần Trọng Hiếu

- Lê Hồng Hải

- Vũ Bá Duy

- Dư Phương Hạnh

- Phạm Hải Đăng

8.  Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1.  Thời gian: Tháng 05/2021

8.2.  Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9.  Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.01.19/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 335

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)