Thứ sáu, 07/05/2021 11:10 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp trực tuyến đánh giá và quản lý rủi ro phục vụ công tác kiểm định thiết bị công nghiệp, mã số: KC.01.15/16-20

1.  Tên: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp trực tuyến đánh giá và quản lý rủi ro phục vụ công tác kiểm định thiết bị công nghiệp.

2.  Mã số: KC.01.15/16-20

3.  Kinh phí: 6.000 tr

3.1.  NSNN: 6.000 tr

3.2. Ngoài NSNN: 0      

4.  Thời gian thực hiện: 11/2018 – 10/2020

5.  Cq chủ trì:  Công ty TNHH CORTEK

6.  Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Văn Ngọ

7.  Thành viên thực hiện chính:        

- TS. Nguyễn Văn Ngọ

- TS. Nguyễn Văn Thủy

- PGS.TS. Nguyễn Viết Huệ

- TS.Nguyễn Tấn Hoa

- KS. Phạm Ngọc Hiệu

- ThS. Phan Công Thành

- TS. Vũ An

- ThS. Trần Mai Khôi

- ThS. Đỗ Thành Trung

- TS. Lê Hải Nam

- ThS Đặng Trần Long

- KS. Vũ Văn Nam

8.  Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1.  Thời gian: Tháng 05/2021

8.2.  Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9.  Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.01.15/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 366

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)